Affärsområden

Irentsi utvecklar en plattform för framtidens teknologi inom projektledning och management. Vi är specialister inom områdena samhällsbyggnad, hållbarhet, verksamhets- och affärsutveckling. Inom vårt nätverk arbetar vi med erfarna experter inom projektledning, teknik, arkitektur, upphandling, affärsutveckling, juridik och ledarskap.

En av våra ledstjärnor är att vi vill förändra, påverka och hitta lösningar tillsammans med våra kunder.

Vår verksamhet bedrivs inom Verksamhetsområdena Construction, Sustainability och Management.
Construction

Inom Construction arbetar vi främst med uppdrag kopplade till byggnation, arkitektur och plan- och bygglagstiftning. Vårt fokus är små till medelstora byggnadsprojekt samt planering av nya bostadsområden. Våra kunder är allt från småhusägare som behöver stöd i sitt byggprojekt, exploatörer som vill utveckla nya områden eller förbättra sina fastigheter till medelstora nybyggnads- eller renoveringsprojekt. Inom vårt nätverk finns experter inom byggnation, arkitektur, kulturmiljö, bygglovslagstiftning samt samhällsplanering.

Sustainability

Inom Sustainability arbetar vi främst med uppdrag kopplade till naturresursfrågor och hållbarhet. Inom vårt nätverk finns experter inom naturvård, monitoring (inventering), ekologi & biologisk mångfald, kulturmiljö, miljölagstiftning samt miljöcertifiering.

Management

Inom Management finns vårt kunnande inom ledarskap, projektledning, upphandling, arbetsmiljö och affärs- och verksamhetsutveckling. Vi tillhandahåller personal och experter till våra kunder och till våra övriga verksamhetsområden. Inom detta verksamhetsområde bedriver vi också uppdrag inom affärs och verksamhetsutveckling. Inom vårt nätverk finns erfarna ledare, rutinerade projektledare (vi har unga också), byggmiljösamordnare samt affärsutvecklare.