Om

OM IRENTSI

Irentsi är ett nytt Startup bolag som bedriver konsultverksamhet inom Construction, Sustainability och Management. Vi har vår bas i Göteborg, men vi är verksamma över hela landet.

Svalan i vår logotyp den kan stå för många olika saker. För oss betyder den – skicklig navigatör, samhällsbyggare, viktig indikator på biologisk mångfald, del av kulturmiljön, snabbhet och skönhet, uthållighet, etc. – Ja, det finns säkert fler saker som förknippas med Svalan…

Vi gör inte alltid saker som alla andra. Ett av våra viktigaste mål är att hitta vägar framåt, när andra säger att det inte går. För att lyckas med detta mål behövs hängivna, erfarna och skickliga medarbetare/samarbetspartner. Det är dessa hängivna personer du möter när du träffar medarbetare från Irentsi!

En viktig ledstjärna för oss är att förbättra, därför har vi antagit vårt ledord ”Improwing The World”. Denna målsättning genomsyrar alla våra uppdrag, vår egen verksamhet och vårt bidrar till i samhället.

Som en del av vårt samhällsengagemang och hållbarhetsarbete bidrar vi genom 1-1-1 modellen och har anslutit oss till Pledge 1%. Vill du veta mer om Pledge 1% hittar du information på: https://pledge1percent.org/