Vår vision

Det unika i IRENTSIs erbjudande till kund är det lilla företagets flexibilitet kombinerad med stor mångsidighet. Grundare och VD Sture Sundquist har lång erfarenhet av både operativt som strategiskt arbete inom alla våra affärsområden. Han har i många olika roller varit en framgångsrik problemlösare. Han har lyckats där andra kört fast och överbryggat skillnader mellan verksamhetsområden. Tack vare god förankring i såväl privat som offentlig och akademisk sektor kan IRENTSI navigera skickligt mellan olika aktörer och skapa goda samarbeten.

IRENTSI är ett sätt för oss att kombinera beprövad erfarenhet med en modern, nätverksbaserad affärsmodell. Vi kan erbjuda dig precis det du behöver, när du behöver det, på dina villkor. Det gör vi genom att jobba med ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Alla dessa är kunniga specialister inom sina respektive områden, engageradem drivna och duktiga människor som vi knutit till oss genom åren.

Våra samarbetspartners kommer in på projektbasis och gör vad de är bäst på, där de behövs, när de behövs. För dig som kund innebär det flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vi är proffs med väldigt olika bakgrund, kompetenser och erfarenheter och vi förenas av en vilja att jobba enligt vissa grundläggande värderingar.

Vi är resurssnåla. Varje del i de processer och projekt vi genomför ska skapa värde för dig som kund. Resurshushållning är grunden för allt vi gör, eftersom det påverkar alla aspekter av vårt arbete. Vikten av att aldrig göra något onödigt på processtadiet går igen i det praktiska utförandet, där minskat svinn och överflöd innebär bättre ekonomi, hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

Vi är professionella och passionerade. Det kan låta självklart, men det är det tyvärr inte. Vi och våra partners har inte bara lång professionell erfarenhet, utan är också genuint intresserade. Vi drivs av resultatet av vårt arbete mer än någonting annat. Vi vill göra det vi är riktigt bra på, ha roligt medan vi gör det och ta nöjda kunder i hand vid dagens slut.

Vår syn på oss själva och vårt arbete formar de resultat vi når tillsammans med dig. Du behöver aldrig oroa dig för att drabbas av en slentrianmässig ”one-size-fits-all”, utan du får precis det du behöver utfört, av professionella människor som är personligt engagerade i att nå ett så bra resultat som möjligt, varje gång.

Det är själva syftet med IRENTSI. Genom mångårig erfarenhet av samordning, projektledning och utveckling för vi samman yrkesskickliga människor som gör det de är bäst på, med resultat- och hållbarhetsfokuserade arbetssätt, för maximal kundnytta. Vi har en dokumenterad historia av framgångsrika projekt och slutför alltid det vi påbörjat. Återigen, det lilla företagets flexbilitet, men samtidigt den bredd och trygghet som ofta förknippas med större aktörer.

Våra ledord är ”Improving the World” – en påminnelse om att noggrannhet i det lilla alltid mynnar ut i ett större sammanhang. Effektivitet och nyttomaximering i varje litet projekt påverkar allt runtomkring. Tid och resurser frigörs till annat arbete, som förhoppningsvis även det kan utföras enligt samma principer. På så vis bygger vi en framgångsrik verksamhet för vår egen och våra kunders skull – som mynnar ut i ett mer hållbart samhälle och i förlängningen en bättre värld.